Montrealdating org who is dating genevieve cortese

De achterliggende idee is het streven naar een financieel Utopia, waarin crises niet meer voorkomen.

Zolang de burgers en bedrijven zich maar gedragen volgens de steeds strakkere overheidsregels worden we zo allemaal gelukkig.

Dat zijn kennelijk de lessen die we uit de crisis moeten trekken. Volgens Metten leiden die ertoe dat er tijdens crises bezuinigd moet worden, terwijl de economie dan juist vereist dat de uitgaven toenemen.

Het pleidooi om uitgaven te verhogen in tijden van crisis wordt vaak gehoord en vindt zijn rechtvaardiging in de Keynesiaanse economische theorie. Het is zeker waar dat verhoging van overheidsuitgaven tijdelijk een economische crisis kunnen verzachten.

Natuurlijk is het goed te trachten zoveel mogelijk de scherpe kanten van mogelijk toekomstige crises te slijpen.

Het financiële systeem scheerde als gevolg van de crisis langs de rand van de afgrond.

Banken dreigden als dominosteentjes om te vallen en daarmee de (Westerse) samenleving terug te schoppen naar het stenen tijdperk. In ieder geval kon het effect van een dergelijke ineenstorting moeilijk overschat worden.

Wat betreft de banken ergert Metten zich eraan dat deze zijn gered met belastinggeld, en beleggers zo de dans ontsprongen. Het is juist dat de belastingbetaler voor de bankenredding moest opdraaien, hoewel in veel gevallen er uiteindelijk flinke winst resteerde.

Feitelijk heeft de belastingbetaler het beleggingsrisico overgenomen, wat uiteindelijk lucratief bleek te zijn.

Search for montrealdating org:

montrealdating org-9montrealdating org-46montrealdating org-44montrealdating org-80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “montrealdating org”